Om AJ Medical

Miljö


Vi är anslutna till FTI-systemet, El-Kretsen och Svensk Hållbarhetscertifiering..

Miljöpolicyn gäller hela företaget och alla anställda. Alla måste i den dagliga verksamheten arbeta i linje med företagets antagna miljöpolicy.

Miljöpolicyn granskas varje år och revideras vid behov.

Alla anställda är medvetna om vår miljöpolicy. Vi verkar aktivt för en bättre miljö och vårt miljöarbete förbättras ständigt.

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan som produktion och transport ger upphov till.

Vi bedömer våra leverantörer av produkter, råmaterial, emballage och transporter med hänsyn till deras miljöarbete. Vi strävar också efter att utforma produktsortimentet så att det bidrar till en kretsloppsanpassning i samhället.

Våra anställda tar ett eget personligt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Alla måste följa de föreskrifter som finns och förväntas visa ett personligt engagemang i frågan.