TriCUFF Trippelmanschett

Trippelmanschett™ - TriCUFF® - Originalet - Fler än 100 000 st levererade

Sannolikt världens mest dokumenterade Blodtrycksmanschett

Här kan Ni ladda ner en handbok om blodtrycksmätning för hälso- och sjukvård:   

Här kan Ni ladda ner ett produktblad om TriCUFF®:

Det geniala med trippelmanschetten är innerblåsans uppbyggnad. Den består av tre kamrar, som motsvarar tre olika bredder på traditionella manschetter (9, 12 och 15 cm). När trippelmanschetten sitter runt armen och spännet sätts fast, så stryper detta automatiskt lufttillförseln till de kamrar som inte är aktuella. Trippelmanschetten ger därför säkra mätvärden (specificitet 0,98). Trippelmanschetten kan kopplas till alla på marknaden förekommande manometrar. Vägg- eller bordsmanometer anslutes via Y-slangkoppling. Elektronisk mätare eller handmanometer anslutes direkt. Vi kan konstatera att fler än 150 000 svenskar äter blodtryckssänkande mediciner helt i onödan. Anledningen till detta är ofta felställd diagnos p.g.a. manschetthypertoni. Med manschetthypertoni menar vi att felkällan är val av manschett. Vidare har vi den s.k. korveffekten som uppstår när vi pumpar upp standardmanschetter. TriCUFF väljer automatiskt rätt manschettbredd och är dessutom stadig och stabil.

Klicka här för att se falska värden utan TriCUFF

Klicka här för att se riktiga värden med TriCUFF

Särtryck ur Läkartidningen

Automatisk blodtrycksmanschett minskar risk för felklassificering: 

Dålig specificitet vid blodtrycksmätning klassar friska som hypertoniker:  

TriCUFF passar till alla kvalitetsinstrument

Trippelmanschett TriCUFF+ tillsammans med Elektronisk blodtrycksmätare OMRON: Utlåtande av Med. Dr. Göran Sjönell.

Paket med Trippelmanschett™ TriCUFF®: