Elektroniska OMRON privatperson

Det har sålts över 350.000 elektroniska Omron blodtrycksmätare i Sverige, i första hand till sjukvården. 

Läkare och sköterskor börjar mer och mer att rekommendera sina patienter att köpa sin egen blodtrycksmätare för att ta blodtrycket på sig själv. Så här mäter du ditt blodtryck vid överarmen och vid handleden.

Vid mätning av blodtryck med elektroniska mätare kan fel uppstå p.g.a. att man fäster manschetten för hårt. Man måste få in två fingrar under manschetten vid armvecket och armen måste vara helt stilla. Kravet på stillhet gäller även vid handledsmätning. Här är också handledens nivå i förhållande till hjärtat avgörande för ett korrekt tryck. En viss invänjningstid är också att rekommendera. Det viktigaste är dock vila/avslappning i minst 10 minuter före mätningen.

Till varje mätare medföljer en utförlig bruksanvisning som även pekar på olika anledningar till högt blodtryck.

Ni kan även beställa en katalog över Omrons fullständiga sortiment  kostnadsfritt av oss här!  

Eller ladda ner senaste Omron katalogen som pdf här:  Omron katalog 2013-2014

Studie/utvärdering vid hemblodtrycksmätning:  "SBU. Hemblodtrycksmätning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU Alert-rapport nr 2010-04. ISSN 1652-7151." Läs hela rapporten här.

Kalibrering: Tillförlitligheten hos dessa blodtrycksmätare har blivit noggrant testade och är tillverkade för en lång livslängd. Generellt rekommenderas det att få apparaten inspekterad vartannat år, för att vara säker på en korrekt funktion och tillförlitlighet. Pris: 275:-/st exkl.moms (344:- inkl.moms). Skriv Serviceavtal! Nu till ett förmånligt pris. Läs mer!

Här nedan presenterar Vi den senaste tekniken från Omron för Konsumentmarknaden