Seca / sjukvård

Vi säljer SECA, världsledande tillverkare av medicinska vågar. Vi kan därför erbjuda ett heltäckande sortiment av medicinska kvalitetsvågar vilket svarar upp mot sjukvårdens alla behov inom området.

SECA ligger i frontlinjen i den tekniska och kvalitetsmässiga utvecklingen och var exempelvis den första tillverkaren som godkänts enligt de MDD direktiv för Sverige och inom EU som trädde i kraft år 2003.

Alla SECA personvågar, inklusive baby/barnvågar, är förstås CE-märkta enligt MDD (93/42/EEG), godkända och märkta enligt ”Vågdirektivet” (90/384/EEG) Klass III.

Läs mer, ladda ner PDF här:

Ladda ner senaste SECA katalogen som PDF här:


Här nedan presenteras Klass III vågar för Sjukvården: