Maxin

Maxin MA3 är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition i perifera luftvägar. Maxin alstrar en tät aerosol med små partiklar och låg hastighet vilket medför att läkemedlet huvudsakligen deponeras i lungan. Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med låg läkemedelsdos. Inget koordinationskrav vid inhalation. Maxin nebuliserar lösningar och suspensioner. Snabbinstruktion av Maxin, klicka här.
Maxin
Maxin MA3 Högeffektnebulisator
VISA PRIS / KÖP
Maxin MA3 Högeffektnebulisator : Oxygen
VISA PRIS / KÖP
Maxin MA3 Högeffektnebulisator : Luft
VISA PRIS / KÖP
Munstycke Maxin
VISA PRIS / KÖP
Dospåsar Maxin
VISA PRIS / KÖP
Snabbkoppling Maxin
VISA PRIS / KÖP
Årlig service av Maxin
VISA PRIS / KÖP
Kärra till Maxin tryckflaska
VISA PRIS / KÖP
Barnmask Maxin 2
VISA PRIS / KÖP
Barnmask Maxin 3-4
VISA PRIS / KÖP
Handreglage till Maxin
VISA PRIS / KÖP
Fotflaska till Maxin
VISA PRIS / KÖP
Dimbildare Maxin
VISA PRIS / KÖP
Vuxenmask Maxin 4-5
VISA PRIS / KÖP
Överdel Maxin
VISA PRIS / KÖP
Rensnål Maxin
VISA PRIS / KÖP