Maxin

Maxin MA3 är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition i perifera luftvägar. Maxin alstrar en tät aerosol med små partiklar och låg hastighet vilket medför att läkemedlet huvudsakligen deponeras i lungan.

Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med låg läkemedelsdos.

Inget koordinationskrav vid inhalation.

Maxin nebuliserar lösningar och suspensioner.

Snabbinstruktion av Maxin, klicka här:
Maxin
Maxin MA3 Högeffektnebulisator
VISA PRIS / KÖP
Maxin MA3 Högeffektnebulisator : Oxygen
VISA PRIS / KÖP
Maxin MA3 Högeffektnebulisator : Luft
VISA PRIS / KÖP
Munstycke Maxin
VISA PRIS / KÖP
Dospåsar Maxin
VISA PRIS / KÖP
Snabbkoppling Maxin
VISA PRIS / KÖP
Årlig service av Maxin
VISA PRIS / KÖP
Kärra till Maxin tryckflaska
VISA PRIS / KÖP
Barnmask Maxin 2
VISA PRIS / KÖP
Barnmask Maxin 3-4
VISA PRIS / KÖP
Handreglage till Maxin
VISA PRIS / KÖP
Fotflaska till Maxin
VISA PRIS / KÖP
Dimbildare Maxin
VISA PRIS / KÖP
Vuxenmask Maxin 4-5
VISA PRIS / KÖP
Överdel Maxin
VISA PRIS / KÖP
Rensnål Maxin
VISA PRIS / KÖP