Blodtryckets historia

Den allra första blodtrycksmätningen som dokumenterades utfördes 1733 på en häst av engelskmannen Stephen Hales.

Det dröjde sedan ytterligare 162 år innan barnläkaren Scipione Riva-Rocci från Pavia genomförde den första non-invasiva blodtrycksmätningen på en persons överarm med hjälp av en uppblåsbar manschett och den spygmomanometer som han hade utvecklat.

1901 uppmärksammade en tysk vid namn Von Recklinghausen hur viktig manschettens bredd var för att mätningarna skulle bli korrekta.

1905 upptäckte den ryske läkaren N.S Korotkoff att det hördes ljud i armartären då manschettens tryck släppte. Utifrån denna upptäckt utvecklade han den auskulatoriska mätprincip som fick hans namn Korotkoffmetoden. Detta innebar att det diastoliska blodtrycket kunde mätas för första gången.

I slutet av 1970-talet kom de första automatiska elektroniska blodtrycksmätarna ut på marknaden. Fram till dess hade det endast funnits manuella enheter som krävde en manometer eller ett stetoskop. Parallellt med den automatiska tekniken dök den oscillometriska mätmetoden upp.

Högt blodtryck skall alltid behandlas i samråd med läkare.

AJ MEDICAL® Blodtrycks Specialisten™ marknadsför och säljer manuella och elektronsika Blodtrycksmätare:

Gå direkt till manuella blodtrycksmätare TriCUFF

Gå direkt till elektronsika blodtrycksmätare OMRON

Gå direkt till vår senaste kampanj över blodtryckssortimentet här!

Köpa blodtrycksmätare