AJ MEDICAL®

PRODUKTINFORMATION OMRON BF 500 KROPPSSAMMANSÄTTNINGSMÄTARE MED VÅG

  Art.nr 4050 
4050 Omron BF 500
Den rena designen och funktionaliteten av BF 500 hjälper Er att enkelt mäta för både privat och professionellt bruk. Efter att all data har lagts in kan mätningen startas genom att bara trycka på en knapp välja ditt personliga id-nummer och ställa dig på mätplattformen. Kroppsfett och Body Mass Index (BMI) visas samtidigt i en stor lättläst display med stapeldiagram. Eftersom detta är en riktig medicinsk produkt visar den kliniskt noggrannhet, på så sätt möjliggör den högsta pålitlighet. Mäter kroppsfett och BMI på hela kroppen.

Noggrannare mätning av hela kroppen
Eftersom mätningen utförs mellan både armar och ben påverkas mätvärdena mindre av fysiska variationer än traditionella kroppsfettsmätare.

Visceralt fett visas i 30 nivåer
Skelettmuskulatur visas som ett procenttal. Enheten mäter endast skelettmuskulatur, dvs. muskler som är anslutna till ben och används för att röra kroppen. Den tar inte med glatt muskulatur som finns i de inre organen.

Visning av BMI och vilometabolism
Förutom beräkning av kroppsfettsprocenten kan enheten även ta fram ditt hälsotillstånd med hjälp av BMI-metoden*1 samtidigt som hänsyn tas till din fysik. Enheten bestämmer vilometabolismen med utgångspunkt från de personliga data som du matat in och den uppmätta kroppsvikten. Använd de beräknade värdena som referens när du planerar ditt viktminskningsprogram. *1 BMI: Body Mass Index = Kroppsvikt (kg) / (längd (m))2

Minnesfunktion med lagring av personliga data till fyra användare
För att kunna mäta din kroppssammansättning måste du ange dina personliga data som till exempel ålder, kön och längd. När du har matat in och sparat uppgifterna behöver du bara trycka på knappen med siffran för din personliga profil, så är enheten klar att använda. Enheten kan användas av flera personer eftersom den kan lagra uppgifter för upp till fyra olika användare.

Jämförelse med tidigare resultat så att du ser dina framsteg
Enheten sparar mätresultaten så att du enkelt kan övervaka eventuella förändringar. Du kan visa mätningar för 1 dag, 7, 30 och 90 dagar sedan.

Bildskärmsenheten är enkel att använda och lätt att läsa av
Mer information finns i användarmanualen nedan.

* Räknar och visar Kroppsfett med hjälp av Bioelektriskt Impedans Analys (BIA)
* Räknar Body Mass Index (BMI)
* Snabb, tillförlitlig och enkel
* Alla resultat visas i en snabb översikt. Efter mätningen kommer informationen visas steg för steg.
* Minnesfunktion som kan lagra upp till 4 personers profiler
* Sista uppmätta resultat visas för varje individuell profil (4)
* Automatisk avstängning
* Medicinsk produkt (godkänd för sjukvårdsanvändning)

Användarmanual

Klinisk utvärdering

Art.nr. 4050 Omron BF 500. Ord.pris 2.000:- (2.500:- inkl. moms) Specialpris 1.665:-! (2.081:- inkl. moms)  
Beställ klicka här!

Upptäck ditt "gömda" kroppfett! För din vikt berättar inte hela sanningen.

OMRON BF 500 kroppfettsmätare är en produkt som mäter procentsatsen och den totala fettmassan som finns i kroppen. Den arbetar enligt BIA metod (Bioelektrisk Impedans Analys). Denna metod analyserar det elektriska motståndet av kroppsvävnad genom att sända en extremt svag elektrisk ström genom kroppen. Eftersom fett har lite till ingen ledningsförmåga, är det möjligt att avgöra proportionen av fettvävnad jämfört till annan vävnad.

I det här fallet mäter kroppfettsmätaren hur mycket av Er totala vikt som är uppbyggd av fett (kroppfettsmassa) och vilken procentsats det har i förhållande till Er totala vikt. Med OMRON BF 500 tas värdena från både den undre och övre delen av Er kropp.

Vi rekommenderar att mätningen alltid tas under samma förhållanden för att få så exakt och jämförliga resultat som möjligt. En kraftig förlust av vätska, t ex efter ett besök i bastu, eller under menstruationscykeln kan påverka mätningarna.

Mätningsfunktionen i kroppfettsmätaren är satt för personer med relativt hög procentsats av muskelvävnad. Den använder metriska indata och displayvärden. Mätningen tar ungefär 20 sekunder.

Fram till nu har den exakta kroppfettsmätningen antingen varit väldigt dyr och endast kunnat utföras i laboratoriumförhållanden ( under vatten test/vägnings metoden ) eller otillräcklig ( Ultrasonic, DEXA - Dual Energy X-ray bsorptiometry ). Utvecklingen av BIA metoden har ändrat detta betydligt. Den tillhandahåller en exakt och billig lösning för tillförlitlig mätning av fett i kroppen.

Att ackumulera kroppsfett utgör en stor hälsorisk. Utseendet hos en person behöver inte nödvändigtvis vara en indikation av hur mycket kroppsfett personen har. Personer som är tillsynes smala och har en relativt låg vikt kan fortfarande ha en farlig procent av fett.

Med åldern förvärras situationen, eftersom muskelvävnad ersätts med fettvävnad när en person blir äldre. Kroppfettsmätaren erbjuder ett väldigt bra sätt att mäta mängden av kroppfett i kroppen genom åren. För män är en procentsats av 10-19%, för kvinnor 20-29% rekommenderat av professionella läkare.

Riskabla nivåer för hjärt/kärlsystemet (högt blodtryck etc) betraktas vara från 25% och upp för män, och 30% och upp för kvinnor**

I dessa fall rekommenderas konsultation med en läkare.

*Källa     Lohman, The Physican and Sports Medicine. Vol. 14, Mars 1986.

               Nagamine, Japanska Doktors Sosiatets Tidning. Nr. 68-9, Nov. 1972.

**Källa  D.D Williams, American Journal of Public Health. Mars 1972, Vol. 82, Nr. 3.

Det finns många användningsområden för OMRON BF 500. Den stödjer personer som ingår i ett dietprogram genom att förse dem med möjligheten att mäta mängden av fett. Många dieter reducerar bara mängden av vatten som finns i kroppen, eller förbränner kalorier som finns i muskelvävnaden. Därför är det möjligt att procenten av kroppfett faktiskt stiger även om du tappar vikt. Kroppfettsmätningen erbjuder en bra indikation om dieten faktiskt minskar mängden av fett i kroppen.

Personer som deltar i ett gymnastikprogram kan avgöra vilken effekt den har på ens kropp, speciellt om gymnastikprogrammet är kompletterat med en diet. För att inte bara tappa vikt utan också tappa fett är att äta hälsosamt och ägna sig åt fysisk aktivitet viktigt så att fettvävnad förvandlas till muskelvävnad.

Kom ihåg - en hög proportion kroppfett kan leda till sjukdomar som blodkärlssjukdomar, diabetes, högt blodtryck etc.

Även om du ser slank ut i spegeln, kan överflödigt kroppsfett göra dig mottaglig för blodkärlssjukdomar, diabetes, högt blodtryck och andra åkommor. Svaret är regelbundna "fettkontroller".

Observera: Kroppfettsmätare får inte användas av personer med medicinska implantationer (t.ex. pacemakers).


"Fel eller "rätt" viktnedgång? Med OMRON BF 500 kan du vara säker på din sak.
Exemplet visar att proportionen av kroppfett utvecklades olika även om begynnelsevikten och proportionen av kroppfett före dieten var identisk och den följande viktnedgången också densamma i bägge fallen. Endast nr. 2 har dock minskat i antalet procent kroppsfett. Nr 1
har å andra sidan faktiskt blivit tjockare.

%

MÄN

KVINNOR

 

<10%

<20%

SMAL

10%-20%

20%-30%

NORMAL

20%-25%

30%-35%

KRAFTIG

25%-30%

35%-40%

TJOCK

>30%

>40

EXTREMT TJOCK


Art.nr. 4050 Omron BF 500. Ord.pris 2.000:- (2.500:- inkl. moms) Specialpris 1.665:-! (2.081:- inkl. moms)  
Beställ klicka här!

Ni kan även beställa en katalog över Omrons fullständiga sortiment kostnadsfritt här!


Klicka här för att komma till startsidan med innehållsförteckning om Du hoppat över den!
Copyright © 1998-2009 AJ MEDICAL®. All rights reserved. Tfn: 0046 (0)8 7672970.
Uppdaterad: februari 23, 2009.