AJ MEDICAL® 

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning av Maxin MA3 Högeffektnebulisator

Snabbinstruktion av Maxin, klicka här!

Maxin MA3 är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition i perifera luftvägar. Maxin alstrar en tät aerosol med små partiklar och låg hastighet vilket medför att läkemedlet huvudsakligen deponeras i lungan.

Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med låg läkemedelsdos.

Inget koordinationskrav vid inhalation.

Maxin nebuliserar lösningar och suspensioner.

DATA

Partikelmätningar utförda av Aerosollaboratoriet, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Lund.

Partikelstorlek i µm

Vätska              MMD
NaC1, lösning 9 mg/ml 2,27
Ventoline, lösning 5 mg/ml 2,78
Acetylcystein, lösning 200 mg/ml 1,94
Atrovent, lösning 0,25 mg/ml 2,27
Pulmicort, suspension, 0,5 mg/ml 2,67

Procentuell fördelning i olika intervall

Vätska    

0-2 µm  0-4 µm  0-7 µm  > 7 µm
NaC1 43 86 99 1
Ventoline 25 78 98 2
Acetylcytein 53 90 98 2
Atrovent 43 87 99 1
Pulmicort 28 80 98 2

                  

 

 

 

Output, beroende av vätsketyp

NaC1                                                    0,25

Inhalation

Koordinationskrav                  Nej  
Krav på inhalationsvana           Nej
Instruktion                Enkel
Nebulisering Kontinuerlig
Ljudnivå Låg; 49 dBA

Inhalationstid

Vid akut astma; Ventoline inhalationslösning 5 mg/ml, vanligen:

Vuxen: (=kroppsvikt över 35 kg)    2 + 2 min
Barn: (= kroppsvikt under 35 kg)    1 + 1 min

Inhalerad dos av utgående aerosol

Vuxen (andn. minutvolym >4,5 1).........100%
Barn (V' E=andningsminutvolym)................V' E

Drivtryck

Drivtryck; optimala prestanda..................5 bar
Drivtryck; intervall...............................4-6 bar

Aerosolflöde

Vid drivtryck 5 bar..............................~4,5 liter/minut

Drivgas; "Drivpaket 5 bar" andningsluft

Tryckflaska. Levereras med regulator och snabbkoppling klar för användning. Lämplig för både klinik och hemterapi: 5 liter.

Till sjukvårdsinrättning..........Hyres av AGA Gas AB                                        

Till patient.................................Receptbelagt läkemedel

Drifttid

Med  "Drivpaket 5 bar" .............................> 200 minuter

( Motsvarar cirka 100 inhalationer för vuxna ).

Centralt gasuttag; andningsluft eller oxygen

Kan anslutas direkt utan särskild tryckregulator. OBS! - Olika snabbkoppling beroende på gastyp.

Tryckintervall..............................................4-6 bar

FUNKTIONSKONTROLL

Minutflöde

Maxin skall ha ett flöde på cirka 4,5 L/min. Anslut Maxin till drivgas med tryck 5 bar. Kontrollera: Drivgasens flöde genom apparaten. Om flödet understiger 4 L/min är dimbildarens lufthål (0,3 mm) sannolikt igensatt. Om flödet överstiger 5 L/min föreligger sannolikt läckage i lufttillförseln.

Nebulisering

Maxin skall nebulisera 0,20-0,25 ml/min. Fyll 2 ml vatten i fotflaskan = upp till linjen mellan konisk och rak del i fotflaskan. Montera överdelen på fotflaskan med ett lätt tryck så att sugröret når ner i vätskan.

Kontrollera: Sugröret får inte vara deformerat och skall nå 1-2 mm från flaskans botten.

Anslut drivgas, tryck 5 bar.

Kontrollera: Efter 5 minuters nebulisering skall minst 1 ml av vätskan vara förbrukad.

Åtgärder

Rensa dimbildarens fina kanal

Skruva av dimbildarens nederdel. För in rensnålen i det centrala hålet (0,3 mm) med drivgasen påkopplad. För rensnålen in och ut ett par gånger. Kontrollera: Drivgasens flöde skall vara cirka 4,5 liter/minut.

Genomblås nederdelen med tryckluft

Smuts kan fastna i sugröret eller i spalten mellan dimbildarens båda plattor. Blås med tryckluft uppifrån genom det invändigt gängade hålet, genom spalten från sidan och nedifrån i sugröret. Kontrollera: Avståndet mellan dimbildarens plattor skall vara 0,5 mm på MA2 och 0,35 mm på MA3. Kontrollera. Plattorna skall ligga parallellt (MA2)

Om åtgärderna ovan är otillräckliga bör överdelen sändas till AJ MEDICAL

Katalog över Maxin och tillbehör klicka här!

Art.nr. 2001. Maxinpaket. Pris 5.735:- (7.169:- inkl.moms) Till beställning klicka här!

 


Klicka här för att komma till startsidan med innehållsförteckning om Du hoppat över den!
Copyright © 1998- 2012 AJ MEDICAL®. All rights reserved. Tfn. 0046 (0)8 7672970.
Uppdaterad: februari 01, 2012.