AJ MEDICAL®

 

Blodtryckskontrollernas historia

Den allra första blodtrycksmätningen som dokumenterades utfördes 1733 på en häst av engelskmannen Stephen Hales. 

             

Det dröjde sedan ytterligare 162 år innan barnläkaren Scipione Riva-Rocci från Pavia genomförde den första non-invasiva blodtrycksmätningen på en persons överarm med hjälp av en uppblåsbar manschett och den spygmomanometer som han hade utvecklat.

1901 uppmärksammade en tysk vid namn Von Recklinghausen hur viktig manschettens bredd var för att mätningarna skulle bli korrekta.

1905 upptäckte den ryske läkaren N.S Korotkoff att det hördes ljud i armartären då manschettens tryck släppte. Utifrån denna upptäckt utvecklade han den auskulatoriska mätprincip som fick hans namn Korotkoffmetoden. Detta innebar att det diastoliska blodtrycket kunde mätas för första gången.

I slutet av 1970-talet kom de första automatiska elektroniska blodtrycksmätarna ut på marknaden. Fram till dess hade det endast funnits manuella enheter som krävde en manometer eller ett stetoskop. Parallellt med den automatiska tekniken dök den oscillometriska mätmetoden upp.

AJ MEDICAL® - Blodtrycks Specialisten marknadsför och säljer manuella och elektroniska Blodtrycksmätare:

Gå direkt till manuella blodtrycksmätare TriCUFF

Gå direkt till elektroniska blodtrycksmätare OMRON

Gå direkt till vår senaste kampanj över blodtryckssortimentet här!

Köpa blodtrycksmätare

 

 

 

                                           


Klicka här för att komma till startsidan med innehållsförteckning om Du hoppat över den!
Copyright © 1998-2011 AJ MEDICAL®. Tfn 0046 (0)8 767 29 70. All rights reserved.
Uppdaterad: februari 03, 2011.