AJ MEDICAL®

PRODUKTINFORMATION OMRON BF 306 KROPPSFETTMÄTARE

Bäst i test! (Tidningen MåBra 2004-09-16)
  Art.nr 4002 
4002 Omron BF 306
skickar ut en icke kännbar ström genom elektroder som mäter motstådet i kroppen. Mätaren tar hänsyn till ålder, vikt, längd och kön som matas in med hjälp av pilarna (knappar av siffror finns ej på BF 306). Mätaren ger resultat i procentuellt kroppsfett och BMI samt ger en diagnos på de två värdena. BF 306 är även utrustad med minnesfunktion som lagrar upp till 9 personers data. Mätaren är handhållen och mäter på övre delen av kroppen, där alla viktiga organ sitter.

Upptäck ditt "gömda" kroppsfett! För din vikt berättar inte hela sanningen.

OMRON BF 306  kroppsfettmätare är en produkt som mäter procentsatsen och den totala fettmassan som finns i kroppen. Den arbetar enligt BIA metod (Bioelektrisk Impedans Analys). Denna metod analyserar det elektriska motståndet av kroppsvävnad genom att sända en extremt svag elektrisk ström genom kroppen. Eftersom fett har lite till ingen ledningsförmåga, är det möjligt att avgöra proportionen av fettvävnad jämfört till annan vävnad.

I det här fallet mäter kroppsfettmätaren hur mycket av Er totala vikt som är uppbyggd av fett (kroppsfettmassa) och vilken procentsats det har i förhållande till Er totala vikt. Med OMRON BF 306 tas  värdena från den övre delen av Er kropp där mest fett är uppbyggt. Detta gör mätaren så tillförlitlig som möjligt.

Vi rekommenderar att mätningen alltid tas under samma förhållanden för att få så exakt och jämförliga resultat som möjligt. En kraftig förlust av vätska, t ex efter ett besök i bastu, eller under menstruationscykeln kan påverka mätningarna.

Mätningsfunktionen i kroppsfettmätaren är satt för personer med relativt hög procentsats av muskelvävnad.Den använder metriska indata och displayvärden. Mätningen tar ungefär 20 sekunder.

Fram till nu har den exakta kroppsfettmätningen antingen varit väldigt dyr och endast kunnat utföras i laboratoriumförhållanden ( under vatten test/vägnings metoden ) eller otillräcklig ( Ultrasonic, DEXA - Dual Energy X-ray bsorptiometry ). Utvecklingen av BIA metoden har ändrat detta betydligt. Den tillhandahåller en exakt och billig lösning för tillförlitlig mätning av fett i kroppen.

Att ackumulera kroppsfett utgör en stor hälsorisk. Utseendet hos en person behöver inte nödvändigtvis vara en indikation av hur mycket kroppsfett personen har. Personer som är tillsynes smala och har en relativt låg vikt kan fortfarande ha en farlig procent av fett.

Med åldern förvärras situationen, eftersom muskelvävnad ersätts med fettvävnad när en person blir äldre. Kroppsfettmätaren erbjuder ett väldigt bra sätt att mäta mängden av kroppsfett i kroppen genom åren. För män är en procentsats av 10-19%, för kvinnor 20-29% rekommenderat av professionella läkare.

Riskabla nivåer för hjärt/kärlsystemet (högt blodtryck etc) betraktas vara från 25% och upp för män, och 30% och upp för kvinnor**

I dessa fall rekommenderas konsultation med en läkare.

*Källa     Lohman, The Physican and Sports Medicine. Vol. 14, Mars 1986.

               Nagamine, Japanska Doktors Sosiatets Tidning. Nr. 68-9, Nov. 1972.

**Källa  D.D Williams, American Journal of Public Health. Mars 1972, Vol. 82, Nr. 3.

Det finns många användningsområden för OMRON BF 306. Den stödjer personer som ingår i ett dietprogram genom att förse dem med möjligheten att mäta mängden av fett. Många dieter reducerar bara mängden av vatten som finns i kroppen, eller förbränner kalorier som finns i muskelvävnaden. Därför är det möjligt att procenten av kroppsfett faktiskt stiger även om du tappar vikt. Kroppsfettmätningen erbjuder en bra indikation om dieten faktiskt minskar mängden av fett i kroppen.

Personer som deltar i ett gymnastikprogram kan avgöra vilken effekt den har på ens kropp, speciellt om gymnastikprogrammet är kompletterat med en diet. För att inte bara tappa vikt utan också tappa fett är att äta hälsosamt och ägna sig åt fysisk aktivitet viktigt så att fettvävnad förvandlas till muskelvävnad.

Kom ihåg - en hög proportion kroppsfett kan leda till sjukdomar som blodkärlssjukdomar, diabetes, högt blodtryck etc.

Även om du ser slank ut i spegeln, kan överflödigt kroppsfett göra dig mottaglig för blodkärlssjukdomar, diabetes, högt blodtryck och andra åkommor. Svaret är regelbundna "fettkontroller".

Observera: Kroppsfettmätare får inte användas av personer med medicinska implantationer (t.ex. pacemakers).


"Fel eller "rätt" viktnedgång? Med OMRON BF 306 kan du vara säker på din sak.
Exemplet visar att proportionen av kroppsfett utvecklades olika även om begynnelsevikten och proportionen av kroppsfett före dieten var identisk och den följande viktnedgången också densamma i bägge fallen. Endast nr. 2 har dock minskat i antalet procent kroppsfett. Nr 1
har å andra sidan faktiskt blivit tjockare.

%

MÄN

KVINNOR

 

<10%

<20%

SMAL

10%-20%

20%-30%

NORMAL

20%-25%

30%-35%

KRAFTIG

25%-30%

35%-40%

TJOCK

>30%

>40

EXTREMT TJOCK

Klinisk Validering av Omron BF 306

Art.nr. 4002 Omron BF 306. Ord.pris 903:- (1.129:- inkl.moms) Specialpris 799:-! (999:- inkl.moms)  
Beställ klicka här!

Ni kan även beställa en katalog över Omrons fullständiga sortiment kostnadsfritt här!


Klicka här för att komma till startsidan med innehållsförteckning om Du hoppat över den!
Copyright © 1998-2009 AJ MEDICAL®. All rights reserved. Tfn: 0046 (0)8 7672970.
Uppdaterad: februari 23, 2009.